ΕΣΠΑ: Επιδότηση έως 50% σε φαρμακεία

Την ευκαιρία να αναβαθμίσουν το επίπεδο της επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους έχουν τα φαρμακεία μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ (ΚΑΔ 47.73: Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών – φαρμακεία). Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι υποβολές επενδυτικών προτάσεων στη Δράση με τίτλο: «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».
Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.
Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 200.000€.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:
  • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας. Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να έχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Να λειτουργούν νόμιμα. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
  • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Πηγή: farmakeutikoskosmos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *