Ανακοίνωση παράτασης υποβολών eΔΑΠΥ για τον μήνα Απρίλιο του 2022

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για το μήνα Απρίλιο 2022 έως και την 27/05/2022, ημέρα Παρασκευή.