Δυνατότητες

COMPARE PACKAGE FEATURES

Χρώμα & Μέγεθος

Αγορές, Διαχείριση Προμηθευτών, Πιστωτών

Έσοδα- Έξοδα

Οικ. Συναλλαγές

Group Sets

Loyalty Schemes

Web Services Connector

Run time Rights

Soft1 User (1 user)

PharmacyOne (1 user)

Παρτίδες

Business Units

Τιμολογιακές Πολιτικές

Γενική Λογιστική


Pharmacyone b' κατηγοριασ

$99

Payable Every Month

Pharmacyone b' κατηγοριασ plus

$399

Payable Every Year

Pharmacyone γ' κατηγοριασ

$699

One Time Payment

Pharmacyone γ' κατηγοριασ plus

$699

One Time Payment

Όλα τα πακέτα περιλαμβάνουν επιπλέον χαρακτηριστικά, επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.

TOP