Πώς μπορώ να εκτελέσω ηλεκτρονική συνταγή από το PharmacyOne;

Από το μενού επιλέγετε την εργασία Συνταγογράφηση και το button της Ηλεκτρονικής. Σκανάρετε το barcode της συνταγής ή περνάτε το ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου για άυλη συνταγογράφηση. Επιλέγετε τα φάρμακα είτε μέσω της δραστικής ουσίας είτε με απευθείας σκανάρισμα των barcodes και των lot numbers και προχωράτε σε εκτέλεση ή μερική εκτέλεση της εκάστοτε συνταγής.

Μπορώ να εκτελέσω άυλη συνταγή από το πρόγραμμα;

Ναι, μπορείτε εφόσον ο ασφαλισμένος έχει γραφτεί στο portal της e-prescription και η συνταγογράφηση σε αυτόν έχει γίνει μέσω του ΑΜΚΑ του. Αντί για το barcode της συνταγής, πληκτρολογείτε το ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου στην καρτέλα Άυλη συνταγή και ακολουθείτε τη διαδικασία που προβλέπεται για αυτό το θέμα. Στην περίπτωση που ο πελάτης διαθέτει το barcode της συνταγής του, απλά το πληκτρολογείτε στο αντίστοιχο πεδίο.

Έχω εκτελέσει συνταγές από το site του e-prescription. Πώς μπορώ να μεταφέρω αυτές τις συνταγές στο PharmacyOne;

Μπορείτε να μεταφέρετε αυτές τις συνταγές είτε μεμονωμένα είτε μαζικά. Μεμονωμένα μπορείτε να σκανάρετε το barcode της συνταγής που έχετε, στην ηλεκτρονική κι αυτή θα μεταφερθεί στο πρόγραμμα με την ημερομηνία εκτέλεσης και τα ακριβή ποσά της και την αυτόματη δημιουργία των κατάλληλων παραστατικών . Μαζικά μπορείτε να επιλέξετε διάστημα που επιθυμείτε στην εργασία Κατέβασμα συνταγών και το πρόγραμμα εντοπίζει το σύνολο των εκτελέσεων που δεν έχουν καταχωρηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε σε εισαγωγή στο PharmacyOne.

Γιατί κατά τη διαδικασία εκτέλεσης μιας συνταγής μου εμφανίζει διαφορετικές τιμές από το PharmacyOne;

Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης μιας συνταγής το PharmacyOne κάνει έλεγχο σε πραγματικό χρόνο των τιμών των φαρμάκων από την ΗΔΙΚΑ. Αυτό εξασφαλίζει την ορθότητα των τιμών εκτέλεσης ακόμα κι αν δεν έχετε πραγματοποιήσει κάποια από τις τελευταίες ενημερώσεις τιμών.

Όταν μπαίνω στη Συνταγογράφηση μου εμφανίζει μήνυμα Αδυναμίας Σύνδεσης με ΗΔΙΚΑ. Τι συμβαίνει;

Αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι

α) Να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το κεντρικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ, άρα δεν αποτελεί μόνο δικό σας πρόβλημα και β) πιο σύνηθες είναι να έχετε προχωρήσει σε αλλαγή κωδικού σύνδεσης σας με το e-prescription.

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πάτε στο μενού του προγράμματος Παράμετροι φαρμακείου και Στοιχεία ΗΔΙΚΑ και να ενημερώσετε με το νέο κωδικό την υποδομή μας, να βγείτε από το Softone και να ξανά εισέλθετε για να μπορέσετε  να συνεχίσετε την εργασία σας.

Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία αφού έχετε αποκλίσει το ενδεχόμενο να έχετε πρόβλημα με τη σύνδεση Internet. 

Κατά την εκτέλεση συνταγής υπάρχει δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης των στοιχείων του πελάτη;

Στις αρχικές παραμετροποιήσεις του PharmacyOne, έχετε την επιλογή να διαχειριστείτε τον τρόπο δημιουργίας καρτέλας πελάτη  μέσω συνταγής. Έχετε την επιλογή αυτόματης δημιουργίας, δημιουργίας ανά περίπτωση με επιλογή του χρήστη και καθόλου δημιουργίας. Στην περίπτωση της αυτόματης δημιουργίας το PharmacyOne κάνει έλεγχο μέσω του ΑΜΚΑ του πελάτη  και σε περίπτωση που δεν υπάρχει καταχώρηση  δημιουργεί τον πελάτη  με τα στοιχεία που λαμβάνει από την ΗΔΙΚΑ. Σε περίπτωση που το ΑΜΚΑ είναι καταχωρημένο στο σύστημα,  δε γίνεται νέα καταχώρηση  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης συνταγής. Το ίδιο ισχύει και με τις  αποδείξεις.  ΠΡΟΣΟΧΗ σε ενδεχόμενη χειροκίνητη καταχώρηση πελάτη καλό είναι να καταχωρείτε και το ΑΜΚΑ του πελάτη για να αποφευχθεί στο μέλλον ενδεχόμενο διπλής καταχώρησης του ίδιου πελάτη από κάποια καταχώρηση συνταγής.

Πώς μπορώ να δω μέσα στις συνταγές ποια ταινία γνησιότητας έχω χρησιμοποιήσει;

Ένας απλός τρόπος και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες για την αναζήτηση ταινίας γνησιότητας κάποιου φαρμάκου είναι από το ευρετήριο των Εκτελέσεων. Από τα φίλτρα του ευρετηρίου θα κάνετε Ναι το check box Επιλογή LOT και θα σκανάρετε την ταινία γνησιότητας στο ομώνυμο πεδίο. Μπορείτε να δείτε απεικονισμένη την κάθε συνταγή που έχετε εκτελέσει, βρίσκοντας ταυτόχρονα και τις ταινίες γνησιότητας που έχουν εκτελεστεί για τα είδη που υπάρχουν στην εκάστοτε συνταγή.

Μου προτείνει το πρόγραμμα φάρμακα που έχουν εκτελεστεί σε κάποιο πελάτη κατά την επιλογή της δραστικής ουσίας;

Για να προτείνονται αυτόματα τα φάρμακα που συνήθως παίρνει ο πελάτης κατά την εκτέλεση συνταγής, θα πρέπει στις Παραμέτρους Φαρμακείου στην καρτέλα Φαρμακείο να επιλέξετε μία από της επιλογές που είναι η Συχνότερη χορήγηση στην παράμετρο Προτεινόμενο φάρμακο. Η παράμετρος αυτή υπάρχει και κατά την εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών. Μπορείτε, λοιπόν, αφού σκανάρετε τη συνταγή να αλλάξετε την παράμετρο ΜΟΝΟ για την τρέχουσα εκτέλεση.

Διαφορετικά, στη Λίστα ομοειδών φαρμάκων θα βρείτε πληροφορίες για τα φάρμακα που έχει λάβει ο ασφαλισμένος, πόσες φορές τα έχει λάβει και ποια ήταν η τελευταία ημερομηνία χορήγησης. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνεστε για τα φάρμακα που λαμβάνει ο ασφαλισμένος, προς αποφυγή οποιουδήποτε λάθους. Πώς μπορώ να εκτυπώσω εκ νέου κάποια ήδη εκτελεσμένη συνταγή;

Για την εκ νέου εκτύπωση μιας εκτελεσμένης συνταγής έχουμε δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι μέσα από το ευρετήριο των Εκτελέσεων, στην προεπισκόπηση της συνταγής από το αντίστοιχο κουμπί. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από το μενού Συνταγογράφηση-Ηλεκτρονική  με το σκανάρισμα της συνταγής, στην καρτέλα Προηγούμενες Εκτελέσεις επιλέγοντας με διπλό κλικ την εκτέλεση. Θα εμφανιστούν οι λεπτομέρειες της εκτέλεσής και στη συνέχεια μπορούμε να την επανεκτυπώσουμε.

Μπορώ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας συνταγής να κάνω παράλληλα και άλλες εργασίες;

Ένα από τα έξυπνα εργαλεία της Softone είναι η διαχείριση πολλαπλών οθονών. Μπορείτε να έχετε ανοικτά μέσα στο πρόγραμμα πολλά παράθυρα και από διαφορετικά κυκλώματα. Μπορείτε, επίσης, να έχετε ανοικτή πολλές φορές την ίδια εργασία. Για παράδειγμα σε δύο διαφορετικά παράθυρα Συνταγογράφησης, να τρέχετε την εκτέλεση δύο διαφορετικών συνταγών.

 Μπορώ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης για συνταγής, να ενημερώσω τον πελάτη για το κόστος της χωρίς να την εκτελέσω;

Όταν ο φαρμακοποιός σκανάρει την συνταγή θα δει στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης ένα button με την επιλογή υπολογισμός συνταγής, με το πάτημα θα έχουμε την ενημέρωση που χρειαζόμαστε χωρίς να σκανάρουμε όλα τα σκευάσματα της συνταγής, η ενημέρωση περιλαμβάνει τα παρακάτω

  1. Συνολική αξία λιανικής
  2. Συνολική αξία αποζημίωσης
  3. Επιβάρυνση
  4. Πληρωτέο από κατηγορία ταμείου
  5. Πληρωτέο από ταμείο
  6. Πληρωτέο από ασφαλισμένο

Μπορώ να διαχειριστώ επαναλαμβανόμενες συνταγές των πελατών μου και με ποιο τρόπο;

Ναι μπορείτε να διαχειριστείτε  με απλό και εύκολο τρόπο τις επαναλαμβανόμενες συνταγές των πελατών σας.

Στο κύκλωμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφισης στο πάνω μέρος της οθόνης θα βρούμε δυο button 1) καταχώριση επαναμβανόμενων  συνταγών και το 2) εύρεση επαναλαμβανόμενων συνταγών, αν επιλέξουμε το button με την επιλογή καταχώριση επαναμβανόμενων  συνταγών, θα μπορέσουμε να καταχωρήσουμε σειριακά τον αριθμό των διαθέσιμων συνταγών και το σύστημα αντιλαμβάνεται αυτόματα με το σκανάρισμα του πρώτου barcode πόσες επαναλήψεις έχει η συγκεκριμένη συνταγή και οδηγεί τον φαρμακοποιό στην καταχώρηση με τρόπο που δεν θα επιτρέψει κανένα λάθος. Επιλέγοντας τώρα την επιλογή εύρεση επαναλαμβανόμενων συνταγών θα βρεθούμε σε ένα ευρετήριο που μας δίδεται η δυνατότητα να αναζητήσουμε επαναλαμβανόμενες συνταγές με όνομα και ΑΜΚΑ πελάτη.  Όταν εντοπίσουμε την συνταγή που επιθυμούμε μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκτέλεση της χωρίς να είναι απαραίτητο ο πελάτης να έχει μαζί του το έγγραφο της συνταγής.

Έχω τη δυνατότητα να ακυρώσω μια εκτελεσμένη συνταγή και με ποιο τρόπο;

Ναι δίνουμε τη δυνατότητα στο φαρμακοποιό με εύκολο τρόπο να ακυρώσει μια εκτελεσμένη συνταγή. Στο μενού του προγράμματος θα βρούμε την ενότητα «Ακύρωση Συνταγής» και επιλέγοντάς το συμπληρώνουμε το barcode της συνταγής και  προχωράμε στην ακύρωσή της.  

Πώς μπορώ να κάνω εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών μέσα από το PharmacyOne;

Μέσα από το μενού της Συνταγογράφησης επιλέγετε το κουμπί της χειρόγραφης εκτέλεσης. Επιλέγετε ταμείο (σαν προεπιλεγμένο έρχεται ο ΕΟΠΥΥ) και πελάτη βάσει ΑΜΚΑ. Αν ο πελάτης είναι ΕΟΠΥΥ επιλέγετε αν η συνταγή έχει επιβάρυνση (προεπιλογή είναι το Ναι). Στη συνέχεια, επιλέγετε τα φάρμακα που θέλετε και προχωράτε στην εκτέλεση της συνταγής πατώντας το ομώνυμο κουμπί.

 

Γιατί δε με αφήνει να προχωρήσω σε καταχώρηση χειρόγραφης συνταγής ΕΟΠΥΥ;

Σε εκτέλεση χειρόγραφης συνταγής ΕΟΠΥΥ, υποχρεούστε, βάσει οδηγιών του ταμείου, να συμπληρώνετε το ID συνταγής. Ο αριθμός αυτός πρέπει υποχρεωτικά να είναι 9ψηφιος ή 10ψηφιος, ώστε να παραχθεί και το αντίστοιχο barcode της συνταγής. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται αυτό το κριτήριο, δεν μπορεί να προχωρήσει η εκτέλεση της συνταγής και η μεταφορά στο περιβάλλον της λιανικής. Να σημειώσουμε επίσης ότι, σε περίπτωση ίδιου αριθμού χειρόγραφης εκτέλεσης, το πρόγραμμα κάνει τον αντίστοιχο έλεγχο και δεν επιτρέπει την καταχώρηση συνταγής με το ίδιο ID συνταγής.

 

Γιατί σε ασφαλισμένο ταμείου ΤΥΠΕΤ εμφανίζει διαφορετικές τιμές στην κοστολόγηση από τον ΕΟΠΥΥ;

Κάθε ταμείο έχει διαφορετικό τρόπο κοστολόγησης από το άλλο. Στο PharmacyOne υπάρχουν όλα τα ταμεία που εκτελούνται συνταγές είτε ηλεκτρονικές είτε χειρόγραφες. Στο πρόγραμμα είναι ενσωματωμένοι όλοι οι τρόποι κοστολόγησης ανά ταμείο, οπότε είναι απολύτως φυσιολογικό τα αιτούμενα προς ταμείο ή ασφαλισμένο να διαφέρουν μεταξύ τους.

 

Πώς καταχωρούνται στο πρόγραμμα συνταγές Αναλωσίμων ΕΟΠΥΥ;

Λόγω της μη ύπαρξης εφαρμογής ΑΡΙ με τη σελίδα Ε-ΔΑΠΥ, οι συνταγές Αναλωσίμων καταχωρούνται χειροκίνητα μέσα στο PharmacyOne. Αφού έχετε εκτελέσει ηλεκτρονικά στο Ε-ΔΑΠΥ την συνταγή αναλωσίμων, καταχωρείτε στην ενότητα της Χειρόγραφης Συνταγής την εκτέλεση σας. Επιλέγετε το ταμείο των Αναλωσίμων και στη συνέχεια την κατηγορία αυτού π.χ. Παροχή Υγειονομικού Υλικού, καθώς και την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής στο Ε-ΔΑΠΥ. Στο τέλος του μήνα για αυτό το ταμείο δημιουργείται μία συγκεντρωτική κατάσταση, αλλά και τιμολόγια που το πλήθος τους μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη συνταγών σε περισσότερες από μία κατηγορίες Αναλωσίμων.

Πώς μπορώ να δω τις εκτελέσεις που έχω σε κάποιο ταμείο;

Μέσα από το Personal Menu που έχει διαμορφωθεί στο Softone πηγαίνετε στο ευρετήριο Εκτελέσεις. Επιλέγετε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε να δείτε και τα ταμεία. Μπορείτε να δείτε ταυτόχρονα είτε όλα τα ταμεία είτε μεμονωμένα αυτά που θέλετε. Πατάτε Λίστα και σας εμφανίζεται η συγκεντρωτική εικόνα των ταμείων και μπορείτε επιλέγοντας το ταμείο να δείτε αναλυτικά την εικόνα των εκτελέσεων που έχετε στο μήνα. Ανοίγοντας κάποια εκ των εγγραφών βλέπετε την εκάστοτε εκτέλεση. Το ευρετήριο διαθέτει πληθώρα φίλτρων, μέσω των οποίων προσαρμόζετε τα αποτελέσματα της λίστας στα επιθυμητά.

 

Μπορώ να πάρω μια πρόχειρη εκτύπωση των εκτελέσεων που έχω σε κάποιο ταμείο για ορισμένο χρονικό διάστημα;

Αφού έχετε επιλέξει τα επιθυμητά φίλτρα από το ευρετήριο των εκτελέσεων π.χ. ταμείο, χρονικό διάστημα και δείτε απεικονισμένες τις συνταγές μπορείτε να τις εξαγάγετε είτε σε excel, είτε σε pdf είτε ακόμα να τις στείλετε και απευθείας με e-mail αξιοποιώντας τα εργαλεία που σας δίνει το Softone.

 

Πώς μπορώ να δω συνολικά από το ευρετήριο των Εκτελέσεων πόσες χειρόγραφες συνταγές έχω μέσα στο μήνα;

Αφού βρίσκεστε ήδη στο ευρετήριο των εκτελέσεων, στα αρχικά φίλτρα που υπάρχουν, για να βρείτε τις χειρόγραφες συνταγές, πηγαίνετε στο πεδίο που λέει Ηλεκτρονική. Πατάτε σαν επιλογή το Όχι και στη συνέχεια επιλέγετε Λίστα. Θα σας εμφανιστεί το σύνολο των συνταγών που έχουν εκτελεστεί χειρόγραφα, το οποίο μπορείτε να το δείτε και ανά ταμείο.

 

Πώς μπορώ να εκδώσω συγκεντρωτικές καταστάσεις;

Από το menu, πηγαίνετε στην εργασία Συγκεντρωτικά. Επιλέγετε το ταμείο και το χρονικό διάστημα που θέλετε να δείτε. Στη συνέχεια, πατάτε το κουμπί Κατάσταση και εμφανίζεται η κατάσταση του επιλεγμένου ταμείου.

 

Πώς μπορώ να εκδώσω συγκεντρωτικά τιμολόγια για τα ταμεία;

Κατά τον ίδιο τρόπο με τις καταστάσεις, από το μενού επιλέγετε Συγκεντρωτικά. Κάνετε τις αντίστοιχες επιλογές ταμείου και ημερολογιακού διαστήματος, πατάτε το κουμπί Τιμολόγιο και ανοίγει προς καταχώρηση το συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Σημειώνουμε, όμως, ότι για να γίνει η καταχώρηση και η εκτύπωση των τιμολογίων πρέπει να επιλέξετε Καταχώρηση και στη συνέχεια να προχωρήσετε στην εκτύπωση. ΠΡΟΣΟΧΗ σε περίπτωση που κάνετε καταχώρηση δε θα έχετε εκ νέου τη δυνατότητα επανακαταχώρησης του τιμολογίου, παρά μόνο απεικόνισής του και θα πρέπει να το ακυρώσετε. Αν απλά επιθυμείτε να δείτε την προεπισκόπηση του τιμολογίου, ΔΕ θα πρέπει να επιλέξετε την Καταχώρηση.

 

Πώς μπορώ να εκδώσω την κατάσταση για το ΦΣΑ;

Η κατάσταση του ΦΣΑ με τα αντίστοιχα ποσά που υπάρχουν στους ανάλογους  κωδικούς για κάθε ταμείο, μπορεί να εκδοθεί αφού πρώτα έχουν εκδοθεί τα τιμολόγια για κάθε ταμείο. Αφού έχουν καταχωρηθεί κι εκδοθεί τα τιμολόγια μπορείτε να πάτε στο αντίστοιχο μενού της κατάστασης ΦΣΑ και αφού έχετε ορίσει το μήνα για τον οποίο θέλετε να εκδώσετε τιμολόγιο μπορείτε να προχωρήσετε στην απεικόνιση και στην εκτύπωση του. ΠΡΟΣΟΧΗ αν σε κάποιο ταμείο για διάστημα κάποιου μήνα έχετε εκτελέσεις αλλά δεν έχετε εκδώσει τιμολόγιο αυτό το ταμείο το αντίστοιχο ποσό δε θα απεικονιστεί στην κατάσταση του ΦΣΑ.

 

Μπορώ να εκδώσω έτοιμα τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσω στη σελίδα της ΚΜΕΣ;

Στο τέλος του μήνα, μπορείτε στο μενού του PharmacyOne να πάτε στην επιλογή Συγκεντρωτικά και αφού συμπληρώσετε τη χρονική περίοδο του μήνα που επιθυμείτε επιλέγετε ΚΜΕΣ κι έχετε έτοιμα τα ποσά που αφορούν τα Ταμεία του ΕΟΠΥΥ, του Λιμενικού Σώματος , των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων, καθώς και τα εμβόλια Ε.Π.Ε., που θα συμπληρώσετε στη σελίδα της ΚΜΕΣ. Σημειώνουμε ότι αυτή η κατάσταση ενημερώνεται έπειτα από οποιαδήποτε εκτέλεση ηλεκτρονικής ή χειρόγραφης συνταγής που αφορά τα αναφερθέντα ταμεία.

 

Μπορώ να εκδώσω μέσα από το PharmacyOne την ετήσια κατάσταση των Ναρκωτικών;

Στο μενού του PharmacyOne υπάρχει η επιλογή Κατάσταση Ναρκωτικών. Πριν πάρετε την προεπισκόπηση της κατάστασης, ορίζετε το χρονικό διάστημα που επιθυμείτε να αποτυπωθεί κι επιλέγετε Εκτέλεση. Στην κατάσταση αυτή θα σας εμφανιστούν αναλυτικά όλοι οι κωδικοί Ναρκωτικών με τις ποσότητες που έχετε δώσει σε συνταγή, που έχετε αγοράσει και τα τρέχοντα υπόλοιπα που έχετε αυτή τη στιγμή στο φαρμακείο σας. Σημειώνουμε ότι αυτή η κατάσταση ενημερώνεται ΜΟΝΟ ύστερα από εκτέλεση ηλεκτρονικής ή χειρόγραφης συνταγής που συμπεριλαμβάνει φάρμακο που εμπεριέχει ναρκωτικό ή ύστερα από οποιαδήποτε αγορά του.

 

Πώς μπορώ να δω το συνολικό άθροισμα των επιβαρύνσεων;

Ο πρώτος τρόπος που μπορείτε να δείτε το σύνολο των επιβαρύνσεων είναι μέσα από τη συγκεντρωτική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ και ο δεύτερος τρόπος είναι από το ευρετήριο των Εκτελέσεων.

Πώς μπορώ να κάνω ενημέρωση τιμών ;

Το PharmacyOne έχει αυτόματη εργασία ενημέρωσης ειδών που εφαρμόζεται αυτόματα κάθε βράδυ στις 00:00 χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από το προσωπικό του φαρμακείου.

 

Μπορώ να κάνω παραγγελία σε προμηθευτή; (Παραγγελίες ελλείψεων)

 Ο φαρμακοποιός μπορεί να κάνει παραγγελία στον προμηθευτή (φαρμακαποθήκη) που επιθυμεί.  Το σύστημα έχει δυο τρόπους να δημιουργήσει αποτελέσματα για παραγγελία 1) ανάλογα με τις πωλήσεις ημέρας 2) ανάλογα με την ταχυκινησία του είδους τη σεζόν και το ημερολογιακό διάστημα που θέλουμε να καλύψουμε με αποθέματα.

TOP