Μέσα από το PharmacyOne Training Services έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε ολοκληρωμένη εκπαίδευση, γύρω από τις επιμέρους διαδικασίες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης όπως και υπηρεσίες Soft1, εύκολα και αποδοτικά.

Επιλέξτε το βίντεο που σας ενδιαφέρει και βελτιώστε τις ικανότητες σας

Borrowed  - Δανεικά φάρμακα

Cancel - Ακύρωσης συνταγής

Test Covid & ραντεβού εμβολιασμού

Download – Κατέβασμα συνταγών

Executions – Εκτελέσεις συνταγών

TOP