Έκδοση & εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών φαρμάκων ΕΟΠΥΥ: προθεσμίες ισχύος και ενημέρωση από ΠΦΣ

Η ΗΔΙΚΑ έχει ολοκληρώσει στο web περιβάλλον της (www.e-prescription.gr) την εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εκτέλεσης των συνταγών με γαληνικά σκευάσματα, φάρμακα εξωτερικού μέσω ΙΦΕΤ, εμβολίων απευαισθητοποίησης, σκευασμάτων φυσίγγων μικρού όγκου σε πολλαπλή συσκευασία.

Αντίστοιχα οι περισσότερες εταιρίες προγραμμάτων λογισμικού των φαρμακείων, έχουν ενεργοποιήσει (μέσω API) την εκτέλεση των ηλεκτρονικών συνταγών για τις παραπάνω περιπτώσεις, απευθείας από τα προγράμματα που εκτελούμε τις υπόλοιπες συνταγές.

Κατόπιν των ανωτέρω με έγγραφό της η φαρμακευτική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι: -Θα υπάρξει καταληκτική ημερομηνία έως 10 Μαΐου κατά την οποία οι ιατροί θα μπορούν να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές,

Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος έως 20 Μαΐου κατά την οποία θα υφίστανται και θα εκτελούνται από τα φαρμακεία τόσο οι χειρόγραφες όσο και οι ηλεκτρονικές συνταγές,

Μετά την ημερομηνία αυτή οι χειρόγραφες συνταγές που έχουν ήδη εκδοθεί και δεν έχουν εκτελεστεί θα πρέπει να επανεκδοθούν από τους ιατρούς ηλεκτρονικά στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Από την 1 Ιουνίου 2022 όλες οι συνταγές θα εκδίδονται και θα εκτελούνται μόνο μέσα από το ΣΗΣ, ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης των συνταγών με τον Τακτικό έλεγχο. Η ψήφιση του σχετικού νόμου αναμένεται να γίνει το προσεχές χρονικό διάστημα.