Εκτέλεση συνταγών Ευρωπαίων ασφαλισμένων με επισύναψη κάρτας ΕΚΑΑ

Από 1η Ιανουαρίου 2024 κατά την εκτέλεση συνταγών Ευρωπαίων ασφαλισμένων, είναι υποχρεωτική η επισύναψη της κάρτας ΕΚΑΑ σε μορφή PDF, ώστε να ανέβει στη συνέχεια και στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ κατά τη μηνιαία υποβολή τιμολογίων των ασφαλιστικών ταμείων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *