Έκδοση ετήσιου πιστωτικού τιμολόγιου Rebate και απογραφή ναρκωτικών σκευασμάτων

Μέσω απλών και ήδη ενσωματωμένων διαδικασιών μέσα στο PharmacyOne, η έκδοση ετήσιου πιστωτικού τιμολόγιου Rebate και η απογραφή ναρκωτικών σκευασμάτων είναι δύο πολύ απλές διαδικασίες.

Έκδοση ετήσιου πιστωτικού τιμολόγιου Rebate

 

Απογραφή ναρκωτικών σκευασμάτων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *