3. Ταμείο Ημέρας

Μέσω της συγκεκριμένης εργασίας σας δίνεται η δυνατότητα να κλείσετε ταμείο για την αλλαγή βάρδιας στο φαρμακείο.

Μεταφέρεστε σε φόρμα αναζήτησης (Σχ. 20), όπου σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε τα κριτήρια για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα που θέλετε.

Σχήμα 20

Με την επιλογή της Λίστας από τη γαλάζια μπάρα, εκτελείτε το ευρετήριο και εμφανίζετε αποτελέσματα που ικανοποιούν τα κριτήρια που θέσατε (Σχ. 21).

Σχήμα 21

Με διπλό κλικ πάνω στην εγγραφή που σας ενδιαφέρει, μεταφέρεστε στην αναλυτική εικόνα του ταμείου που σας ενδιαφέρει (Σχ. 22).

Σχήμα 22

Powered by BetterDocs

TOP