5. Συγχρονισμός Συνταγών

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά όλες τις απαραίτητες εργασίες που αφορούν το συγχρονισμό της κατάστασης της κάθε συνταγής, τόσο στο PharmacyOne, όσο και στο e-prescription της ΗΔΙΚΑ.

Πιο συγκεκριμένα, αφορά:

Powered by BetterDocs

TOP