7.3 Λίστα διενεργούμενων Rapid test

Από την εργασία Λίστα διενεργούμενων Rapid test, αναζητείτε τις καταχωρημένες διενέργειες rapid.


Σχήμα 48

Επιλέγοντας τα κριτήρια που επιθυμείτε και πατώντας τη Λίστα από τη γαλάζια μπάρα, έχετε πρόσβαση σε όλα τα Rapid test που έχετε ήδη καταχωρήσει στο σύστημα.

Σχήμα 49

Powered by BetterDocs

TOP