1.1 Λιανική Πώληση

Επιλέγοντας Λιανική PharmacyOne από το μενού, μεταβαίνετε στην οθόνη νέας απόδειξης (σχ. 3) και το σύστημα είναι έτοιμο να καταγράψει νέα κίνηση. Μπορείτε να σκανάρετε απευθείας τα barcodes, ή να γράψετε το όνομα των ειδών στο πεδίο Περιγραφή. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε τρόπο πληρωμής, αν είναι διαφορετικός από τοις μετρητοίς και να πατήσετε την Καταχώρηση. Αυτόματα εκτυπώνεται η απόδειξη λιανικής πώλησης.

Για κάθε φάρμακο που σκανάρετε στο πλέγμα, εμφανίζεται η προτεινόμενη δοσολογία, οι ενδείξεις και αντενδείξεις του. Στην περίπτωση φαρμάκου ΙΦΕΤ θα σας ζητηθεί και η ταινία γνησιότητάς του προκειμένου να έρθει στο παραστατικό πώλησης η σωστή τιμή.


Σχήμα 3

 

Σχετικό βίντεο

Powered by BetterDocs

TOP