8.5 Ηλεκτρονικό Βιβλίο Ναρκωτικών

Επιλέγοντας Ηλ. Βιβλίο Ναρκωτικών από το μενού, δίνοντας το επιθυμητό ημερολογιακό εύρος(1 – σχ. 61) και πατώντας εκτέλεση (2 – σχ.61) θα εμφανιστεί ο κατάλογος με τα ναρκωτικά που δόθηκαν στο διάστημα της επιλογής σας, μέσω των εκτελέσεων συνταγών (σχ. 62). Τον κατάλογο μπορείτε να τον εκτυπώσετε ή να τον αποθηκεύσετε σε μορφή Excel ή PDF, πατώντας στον εκτυπωτή (1 – σχ. 62).

 


Σχήμα 61

 


Σχήμα 62

 

Powered by BetterDocs

TOP