5.2 Ενημέρωση Συνταγών

Με την εργασία Ενημέρωση συνταγών έχετε τη δυνατότητα ενημέρωσης όλων των εικονικών εκτελέσεων, όλων δηλαδή των πρόωρων εκτελέσεων που έχουν γίνει μέσω της εργασίας Λιανική PharmacyOne και της επιλογής Ηλεκτρονική.

Έχετε τις εξής επιλογές:

α. Να ενημερωθούν όλες ή να επιλέξετε εσείς ποιες θέλετε να ενημερώσετε.

β. Να δηλώσετε τρόπο εκτύπωσης, καθώς και αν θέλετε να εκτυπωθούν όλες ή αυτές που θα ορίσετε εσείς.

Με την είσοδο στη συγκεκριμένη εργασία εμφανίζεται πλέγμα με τις διαθέσιμες προς ενημέρωση συνταγές. Από τις στήλες του πλέγματος μπορείτε να ενημερωθείτε για τη δυνατή ημερομηνία εκτέλεσης των πρόωρων (ομώνυμη στήλη πλέγματος), καθώς και να επιλέξετε συγκεκριμένες εκτελέσεις προς ενημέρωση και εκτύπωση. Τέλος, πατήστε το κουμπί  Καταχώρηση και θα ενημερωθεί το σύστημα, σύμφωνα με τις επιλογές σας.

 


Σχήμα 42

Powered by BetterDocs

TOP