1.2.γ Εκτέλεση Ηλεκτρονικής Συνταγής Φαρμάκων – έκδοση απόδειξης λιανικής

Με την εκτέλεση της συνταγής, επιστρέφετε στην οθόνη νέας απόδειξης (σχ. 11). Όπως θα παρατηρήσετε, έχουν συμπληρωθεί τα φάρμακα, οι ποσότητες, οι αξίες και η επιβάρυνση της εκτέλεσης. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να αγοράσει κι άλλα προϊόντα, τα συμπληρώνετε κάτω από τα φάρμακα της συνταγής. Πατάτε Καταχώρηση, όταν είστε έτοιμοι, αφού επιβεβαιώσετε ότι είναι σωστός ο τρόπος πληρωμής που έχετε επιλέξει. Στη συνέχεια εκδίδεται η απόδειξη λιανικής που περιλαμβάνει τα εκτελεσμένα φάρμακα καθώς και όλα ό,τι επιπλέον σκευάσματα έχει ενδεχομένως επιλέξει ο πελάτης.


Σχήμα 11

 

Μία από τις διαθέσιμες λειτουργίες της  οθόνης, είναι η προβολή πληροφοριών ανά γραμμή είδους. Επιλέγοντας τη γραμμή είδους και πατώντας το κουμπί Πληροφορίες είδους (1 – σχ. 12) ανοίγετε ένα παράθυρο με τις πληροφορίες του εν λόγω είδους.

 


Σχήμα 12

 

Powered by BetterDocs

TOP