8.3 Εισαγωγή αρχείου φαρμακαποθηκών

Οι φαρμακαποθήκες που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία, σας δίνουν τη δυνατότητα να κατεβάσετε αρχείο τιμολογίων και δελτίων αποστολής, μέσω του b2b περιβάλλοντος που συνήθως έχουν. Με τη συγκεκριμένη εργασία έχετε τη δυνατότητα να το εισάγετε στο PharmacyOne και αυτόματα να ενημερωθούν οι χρεώσεις και το στοκ στην αποθήκη.

Σχήμα 57

Επιλέγοντας φαρμακαποθήκη, τρόπο εξόφλησης του συγκεκριμένου παραστατικού, το αποθηκευμένο αρχείο και πατώντας Εκτέλεση, το αρχείο εισάγεται το σύστημα.

Κατά τη διαδικασία της εισαγωγής υπάρχει η πιθανότητα να σας εμφανίσει ειδοποιήσεις αν κάποιο είδος που περιέχεται στο αρχείο δεν υπάρχει στη βάση των ειδών σας.

Powered by BetterDocs

TOP