2. Δημιουργία Παραγγελίας

Η εργασία της δημιουργίας ηλεκτρονικής παραγγελίας γίνεται από τη σχετική εργασία στο μενού.

Σχήμα 18

Εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία έχουμε τις παρακάτω επιλογές:

 1. Ημερομηνία πωληθέντων από
 2. Ημερομηνία πωληθέντων έως
 3. Κύκλωμα χονδρικής ή λιανικής
 4. Ομάδα προϊόντων (φάρμακα, ΜΗΣΥΦΑ, παραφάρμακα, αναλώσιμα κτλ)
 5. Μάρκες προϊόντων
 6. Κατασκευαστές προϊόντων
 7. ΑΧ – Αν η συγκεκριμένη παραγγελία θέλετε να αφορά πωλήσεις προϊόντων που έγιναν από ένα συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο ή συνολικά από την επιχείρηση
 8. Σειρά παραγγελίας που θα δημιουργηθεί
 9. Προορισμός αρχείου, φάκελος δηλαδή που θα αποθηκευτεί το αρχείο παραγγελίας
 10. Εκτέλεση, επιλογή που εμφανίζει τα προϊόντα που θα συμπεριληφθούν στην παραγγελία
 11. Συν. Προμηθευτής, συνεργαζόμενος προμηθευτής που έχει οριστεί στην καρτέλα του κάθε είδους
 12. Ορισμός προμ/τη για όλη τη λίστα, αντιστοίχηση δηλαδή όλων των προϊόντων της λίστα με έναν προμηθευτή, ανεξάρτητα από τον προμηθευτή που έχετε ορίσει στην καρτέλα είδους
 13. Μόνο είδη με απόθεμα κάτω από, εμφάνιση των ειδών που το στοκ τους είναι κάτω από κάποιο όριο. Η συγκεκριμένη επιλογή λειτουργεί μόνο εάν έχετε κάνει απογραφή.
 14. Υποκ/μα – Αν η παραγγελία αφορά την έδρα ή κάποιο υποκατάστημα της επιχείρησης
 15. Παραγγελία βάση – Πωλήσεων, minimum ή maximum stock, αν έχουν οριστεί από την καρτέλα είδους
 16. Εξαίρεση παραγγελιών – Αν θέλετε να εξαιρεθούν από τη λίστα, όσα προϊόντα έχουν ήδη παραγγελθεί και αναμένεται να τα παραλάβετε.
 17. Τάση (%) – Εάν επιθυμείτε οι προτεινόμενες ποσότητες των προϊόντων να είναι αυξημένες ή μειωμένες κατά κάποιο ποσοστό

Επιλέγοντας την Εκτέλεση, το σύστημα μας εμφανίζει τα σκευάσματα και τις προτεινόμενες ποσότητες που ικανοποιούν τα κριτήρια που θέσαμε.

Σχήμα 19

Εμφανίζει τον κωδικό, το όνομα και το barcode του προϊόντος, το απόθεμα που έχετε αυτή τη στιγμή, τυχόν δεσμευμένα τεμάχια που υπάρχουν είτε από παραγγελία στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, είτε από δημιουργία παραγγελίας για κάποιο πελάτη, το διαθέσιμο στοκ, αγορές και πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο επιλεγμένο ημερολογιακό διάστημα, αναμενόμενο στοκ που περιμένετε να παραλάβετε από προηγούμενες παραγγελίες, προμηθευτή και ποσότητα παραγγελίας που σας προτείνει το σύστημα βάσει των προτιμήσεων που επιλέξατε.

Μπορείτε να τροποποιήσετε την ποσότητα που θα παραγγείλετε, απλά αλλάζοντας τον αριθμό που σας προτείνει το σύστημα, με τον αριθμό που επιθυμείτε.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε πολλές σειρές ειδών, είτε κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl για σκόρπιες επιλογές, είτε κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift και κάνοντας κλικ στις σειρές που θέλετε να επιλέξετε. Στη συνέχεια, επιλέγοντας το Αλλαγή Προμηθευτή, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προμηθευτή για τα είδη που επιλέξατε. Θα δημιουργηθούν δύο ή περισσότερα αρχεία παραγγελίας, ανάλογα την επιλογή σας.

Στη συνέχεια, με την επιλογή Δημιουργία παραγγελίας δημιουργούνται τα αντίστοιχα αρχεία που θα πρέπει να ανεβάσετε στην πλατφόρμα b2b του κάθε προμηθευτή που έχετε επιλέξει.

Σχετικό βίντεο

Powered by BetterDocs

TOP