14. Προπληρωμένη Συνταγή

Για τις περιπτώσεις που ο πελάτης θέλει να πληρώσει φάρμακο, για το οποίο θα φέρει σε δεύτερο χρόνο συνταγή, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα.

  1. Από το μενού επιλέγετε την εργασία Συνταγογράφηση.
  2. Επιλέγετε πελάτη (περιοχή 1 σχ.31). Ο πελάτης θα πρέπει να έχει καταχωρημένο το ΑΜΚΑ στην καρτέλα του.
  3. Συμπληρώνετε τα προϊόντα στο πλέγμα των ειδών και για τα φάρμακα που θα συνταγογραφηθούν επιλέγετε ‘Χρωστούμενη συνταγή’ Ναι (περιοχή 2 σχ.31). Αυτόματα θα συμπληρωθεί και η επωνυμία στη γραμμή του φαρμάκου. Θα είναι η ίδια με τον πελάτη που επιλέξατε στο 2ο βήμα. Εάν κάποια από τα φάρμακα συνταγογραφηθούν σε άλλο ΑΜΚΑ,
    αντικαθιστάτε την επωνυμία με τον πελάτη που έχει καταχωρημένο το σωστό ΑΜΚΑ.
  4. Συμπληρώνετε και την ταινία γνησιότητας.
  5. Καταχωρείτε το παραστατικό.


Σχήμα 31.

 

Όταν ο πελάτης σας φέρει συνταγή που περιλαμβάνει προπληρωμένο φάρμακο, θα εμφανιστεί μήνυμα μόλις σκανάρετε το barcode της (σχ. 32).

 


Σχήμα 32.

Στην καρτέλα προπληρωμένα φάρμακα (περιοχή 1 σχ.33) προβάλλονται σχετικές πληροφορίες με την απόδειξη όπου περιέχεται το συγκεκριμένο φάρμακο (ένα ή και περισσότερα/ες φάρμακα/αποδείξεις). Επιλέγοντας το check box ‘Προς εκτέλεση’ (περιοχή 2 σχ. 33) έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε ποσότητες και ταινίες γνησιότητας από την απόδειξη στην εκτέλεση της συνταγής (σχ. 34).

 


Σχήμα 33.

 


Σχήμα 34.

Προσοχή! Όταν ολοκληρώσετε την εκτέλεση, στο παραστατικό απόδειξης θα παρατηρήσετε ότι δεν εμφανίζεται το προπληρωμένο φάρμακο με τις αξίες του, αφού ο πελάτης το είχε πληρώσει. Για το φάρμακο αυτό πρέπει να επιστραφεί ένα ποσό στον πελάτη, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του. Επομένως, το συγκεκριμένο φάρμακο θα περιληφθεί – αυτόματα – σε σειρά επιστροφής έκπτωσης, η οποία θα φέρει το ποσό που πρέπει να επιστραφεί στον πελάτη. Εμφανίζεται και ενημερωτικό μήνυμα, με τους υπολογισμούς, στην οθόνη του χρήστη.
Για την περίπτωση που ο πελάτης δε σας έφερε συνταγή για το προπληρωμένο φάρμακο, θα ανοίξετε την καρτέλα του και θα πραγματοποιήσετε Άρση εκκρεμότητας (περιοχή 1 σχ. 35).


Σχήμα 35.

Powered by BetterDocs

TOP