Επιστολή του ΠΦΣ για παράταση διάθεσης in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου Covid-19 και σε συναφείς υπηρεσίες με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κο Σταϊκούρα, με αίτημα την παράταση διάθεσης in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου Covid-19 και σε συναφείς υπηρεσίες με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αθήνα, 04 Ιανουαρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 78

 

 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

 

Προς: Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας

          

Θέμα: «Παράταση στην εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου Covid-19 και σε συναφείς υπηρεσίες»

 

K. Υπουργέ,

Ως γνωρίζετε, δυνάμει του άρθρου 73 «Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εμβόλια και in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου Covid-19 και σε συναφείς υπηρεσίες – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 21 του ν. 2859/2000 (Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020 του Συμβουλίου)» του Ν. 4764/2020 (Α΄ 256) προστέθηκε μετά την παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 (Α΄ 248), παρ. 1Α, ως εξής:

«1Α. Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%) για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID- 19, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα της νόσου COVID-19, που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας 98/79/ΕΚ (L 331) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746 (L 117) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τη λοιπή ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία. Ο ίδιος συντελεστής εφαρμόζεται και στις υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τα αγαθά του προηγούμενου εδαφίου

Με την δε παρ. 2 του άνω άρθρου ορίστηκε ότι οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται μέχρι και τις 31.12.2022.

Προφανώς όμως εκ παραδρομής, δεν προβλέφθηκε η παράταση της ισχύος περί μηδενικού συντελεστή φόρου μετά την 31η.12.2022, όπως προβλέφθηκε αντιστοίχως παράταση ανάλογων διατάξεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και δη με το Ν. 5007/2022 (Α΄ 241) και με το άρθρο 10 «Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες – Τροποποίηση των Κεφαλαίων Α’ και Β’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.» του Ν. 5000/2022 (Α΄ 226).

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον Π.Φ.Σ. σχετικά με την πρόθεσή σας να επιλυθεί το εν λόγω ζήτημα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει οι φαρμακοποιοί να προχωρήσουν σε ανακοστολόγηση των εν λόγω προϊόντων και της υπηρεσίας διενέργειας αυτών, γεγονός που θα προκαλέσει άνευ άλλο μείζον πρόβλημα στον εφοδιασμό, στη διαχείριση και στη λειτουργία των φαρμακείων, ιατρείων και των διαγνωστικών εργαστηρίων σχετικά με τα in vitro διαγνωστικά προϊόντα για την covid-19.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το άμεσο ενδιαφέρον σας, είμαστε δε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *