Δυνατότητες

COMPARE PACKAGE FEATURES

Χρώμα & Μέγεθος

Αγορές, Διαχείριση Προμηθευτών, Πιστωτών

Έσοδα- Έξοδα

Οικ. Συναλλαγές

Group Sets

Loyalty Schemes

Web Services Connector

Run time Rights

Soft1 User (1 user)

PharmacyOne (1 user)

Παρτίδες

Business Units

Τιμολογιακές Πολιτικές


Pharmacyone CY

$399

Payable Every Year

Όλα τα πακέτα περιλαμβάνουν επιπλέον χαρακτηριστικά, επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.

TOP