Τελευταίες Προσθήκες PharmacyOne
Έκδοση τιμολογίων εγραφών προσωπικού ιατρού
Δυνατότητα έκδοσης παρελθοντικών τιμολογίων και επιλεκτική αποστολή στην ΚΜΕΣ.
Αντιγριπικός Εμβολιασμός
Ενσωμάτωση της καταχώρησης διενέργειας και της έκδοσης συνταγής για αντιγριπικό εμβολιασμό.
Νέο Μενού εργασιών
Νέο πιο ευέλικτο μενού εργασιών, με διακριτή ταξινόμηση και ομαδοποίηση.
Λίστα Αποθηκευμένων Συνταγών
Λίστα εμφάνισης όλων των αποθηκευμένων συνταγών στο PharmacyOne
TOP