Τελευταίες Προσθήκες PharmacyOne
Δυνατότητα διασύνδεσης με το b2b της L'oreal
Δημιουργία παραγγελίας στο PharmacyOne και εισαγωγή στο b2b της L'oreal
Επισύναψη κάρτας ΕΚΑΑ
Εκτέλεση συνταγής Ευρ. Ασφαλισμένων με ενσωμάτωση της κάρτας ΕΚΑΑ και αποστολής της στην ΚΜΕΣ
Παραγγελία βάσει Πρόβλεψης
Δυνατότητα παραγγελίας βάσει πρόβλεψης, για κάλυψη αναγκών των επόμενων ημερών.
Έλεγχος Παραλαβών
Δυνατότητα ελέγχου των παραλαβών, για να πιστοποιείται η ακρίβεια των τιμολογίων.
TOP