Τελευταίες Προσθήκες PharmacyOne
Νέο Μενού εργασιών
Νέο πιο ευέλικτο μενού εργασιών, με διακριτή ταξινόμηση και ομαδοποίηση.
Λίστα Αποθηκευμένων Συνταγών
Λίστα εμφάνισης όλων των αποθηκευμένων συνταγών στο PharmacyOne
Gadget Νέων PharmacyOne και Εργασιών στο Dashboard
Άμεση πλοήγηση στις εργασίες του φαρμακείου και ενημέρωση για τις αλλαγές του PharmacyOne.
Ενσωμάτωση βοήθειας στο μενού
Πρόσβαση στη βοήθεια του PharmacyOne και από το μενού
TOP