2.1 Εκτέλεση συνταγής ΓΕΣΥ

Μέσω της συγκεκριμένης εργασίας μπορείτε να εκτελέσετε μία συνταγή στην πλατφόρμα του ΓΕΣΥ (εικόνα 1), χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε με κάποιον ξεχωριστό web browser.

Εικόνα 1

Για την εκτέλεση της συνταγής κάνετε ακριβώς ότι κάνατε και μέσω web browser, εμφανίζοντας τη συνταγή, σκανάροντας τα σκευάσματα, εκτελώντας την και κατεβάζοντας το αρχείο XML, για να μπορείτε να την εισάγετε στη συνέχεια στη Λιανική PharmacyOne.

Powered by BetterDocs

TOP