Μενού PharmacyOne

Το πλήρες Μενού ομάδας του PharmacyOne έχει τις παρακάτω εργασίες:

1. Λιανική PharmacyOne
Η βασική εργασία  που χρησιμοποιείται καθημερινά για εισαγωγή εκτελεσμένων ηλεκτρονικών συνταγών ΓΕΣΥ, δημιουργία ελεύθερων συνταγών και εκτύπωση αποδείξεων.

2.1 Εκτέλεση συνταγής ΓΕΣΥ
Εκτέλεση συνταγής στο portal του ΓΕΣΥ

2.2. Λίστα Εκτελέσεων
Λίστα εκτελεσμένων συνταγών (ΓΕΣΥ, ελεύθερων, έκτακτων)

2.3. Λίστα Ανεκτέλεστων
Λίστα συνταγών που δεν έχουν εκτελεστεί ολικώς και υπάρχουν εκκρεμότητες με φάρμακα.

2.4. Λίστα Ελεύθερων
Λίστα ελεύθερων συνταγών που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα.

3.1 Δημιουργία Παραγγελίας
Δημιουργία και αποστολή παραγγελίας στη φαρμακαποθήκη

3.2 Έλεγχος Παραλαβών
Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου παραγγελίας

3.3 Δημιουργία τιμολογίου αγοράς
Καταχώρηση τιμολογίου αγοράς από προμηθευτή

3.4 Δημιουργία παρ. απογραφής
Καταχώρηση παραστατικού απογραφής

4.1 Πελάτες
Πίνακας των πελατών του φαρμακείου

4.2 Είδη
Πίνακας των ειδών του φαρμακείου

4.3 Παρτίδες
Λίστα με τις καταχωρημένες παρτίδες των σκευασμάτων και τις ημερομηνίες λήξης

4.4 Ιατροί (όλοι)
Συνολικός Πίνακας των Ιατρών που μπορούν να εκδόσουν ελεύθερη συνταγή

4.5 Ιατροί ΓΕΣΥ
Πίνακας των Ιατρών που έχουν ενεργή σύμβαση με το ΓΕΣΥ

4.6 Ενοικίαση Nebuliser
Λίστα με τις ενεργές ενοικιάσεις νεφελοποιητών προς τους πελάτες

5.1 Έλεγχος φαρμάκων
Έλεγχος του status των φαρμάκων στην πύλη του ΚΟΕΦ

5.2 EMVS transactions
Προβολή των EMVS transactions

6. Παράμετροι εφαρμογής
Παράμετροι σχετικές με τη λειτουργία του PharmacyOne

7. Βοήθεια PharmacyOne
Πρόσβαση στη βοήθεια του PharmacyOne

 

 

Μενού ομάδας Λιανική PharmacyOne Εκτέλεση Συνταγής ΓΕΣΥ Λίστα Εκτελέσεων EMVS transactions Παράμετροι εφαρμογής Ιατροί ΓΕΣΥ Έλεγχος φαρμάκων Δημιουργία Παραγγελίας Βοήθεια PharmacyOne

Powered by BetterDocs

TOP