2.2 Λίστα Εκτελέσεων

Με τη Λίστα Εκτελέσεων μπορείτε να κάνετε αναζήτηση (εικόνα 1) και να εμφανίσετε τις εκτελεσμένες συνταγές.

Εικόνα 1

 

Εισάγοντας όποια από τα κριτήρια επιθυμείτε (ημερομηνία εκτέλεσης, id συνταγής, id εκτέλεσης, όνομα ασφαλισμένου κτλ) και πατώντας το κουμπί Λίστα, εμφανίζονται όλες οι εκτελέσεις εκείνες των συνταγών (εικόνα 2) που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης που θέσατε.

Εικόνα 2

Κάνοντας διπλό κλικ σε μία συνταγή, μπορείτε να την ανοίξετε και να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της συνταγής (εικόνα 3), καθώς και την απόδειξη που εκδόθηκε για το συγκεκριμένο πελάτη και το τιμολόγιο ταμείου, το αιτούμενο ποσό δηλαδή, που αξιώνει το φαρμακείο σας από το ΓΕΣΥ για τη συγκεκριμένη συνταγή.

Εικόνα 3

 

Powered by BetterDocs

TOP