1. Λιανική PharmacyOne

Επιλέγοντας Λιανική PharmacyOne από το μενού, μεταβαίνετε στην οθόνη νέας απόδειξης (εικόνα 1) και το σύστημα είναι έτοιμο να καταγράψει νέα κίνηση. Σκανάροντας ένα είδος και πατώντας Καταχώρηση, το PharmacyOne θα εκδώσει Απόδειξη Λιανικής Πώλησης.


Εΐκόνα 1

Η Λιανική PharmacyOne δίνει πολλές δυνατότητες στο χρήστη:

 1. Επιλογή Σειράς: Προεπιλεγμένη είναι η προτεινόμενη Σειρά για έκδοση παραστατικού λιανικής πώλησης, αλλά μπορείτε να επιλέξετε κάποια άλλη, όπως πχ τη σειρά Παραγγελίας (Retail Order).
 2. Επιλογή Πελάτη: Έχετε τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε τη συγκεκριμένη κίνηση με κάποιον πελάτη (2. Πελάτης), τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε μέσω πολλών πεδίων.
 3. Τρόπος πληρωμής: Ο προεπιλεγμένος τρόπος πληρωμής ορίζεται στις Παραμέτρους φαρμακείου. Είναι πολύ σημαντικό να μην αμελείτε να τον επιλέγεται, γιατί επηρεάζει το ταμείο της ημέρας.
 4. Υπόλοιπο: Επιλέγοντας πελάτη αυτόματα εμφανίζεται αν υπάρχει κάποιο υπόλοιπο για το συγκεκριμένο πελάτη με αντίστοιχη χρωματική διαφοροποίηση.
 5. Προκαταβολές/Παραγγελίες: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενδεχόμενες Προκαταβολές που έχει δώσει ο συγκεκριμένος πελάτης ή Παραγγελίες που έχει πραγματοποιήσει, επιλέγοντας το σχετικό κουμπί.
 6. Εισαγωγή Συνταγής ΓΕΣΥ: Το συγκεκριμένο κουμπί εισάγει στη συγκεςκριμένη απόδειξη όλες τις συνταγές που είναι εκτελεσμένες στο portal του ΓΕΣΥ και δεν έχουν προηγουμένως εισαχθεί στο σύστημα. Το PharmacyOne υποστηρίζει την εισαγωγή παραπάνω από μίας συνταγής στην ίδια απόδειξη.
 7. Εισαγωγή ελεύθερης συνταγής: Επιλέγοντας το συγκεκριμένο κουμπί έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε μία ελεύθερη συνταγή, μία χειρόγραφη συνταγή γιατρού δηλαδή.
 8. Οδηγίες Λήψης: Η συγκεκριμένη καρτέλα σας επιτρέπει να ορίσετε οδηγίες λήψεις για ένα ή περισσότερα σκευάσματα που περιλαμβάνονται στην απόδειξη. Οι οδηγίες λήψης που έχει ορίσει ο ιατρός σε μία συνταγή ΓΕΣΥ, εισάγονται απευθείας στο σύστημα. Κάθε οδηγία ξεχωριστά δύναται να εκτυπωθεί από συνδεδεμένο ετικετογράφο.
 9. Σκανάρισμα ειδών: Στο συγκεκριμένο πεδίο μπορείτε να σκανάρετε κάθε τύπο barcode που φέρει το σκεύασμα (EMVO QRcode, barcode είδους, barcode προμηθευτή) και να προστεθεί στη γραμμή ειδών
 10. Προειδοποιήσεις: Στο συγκεκριμένο πεδίο μπορείτε να δείτε τυχόν προειδοποιήσεις για τη χρήση κάποιου σκευάσματος.
 11. Description: Σε αυτό το χώρο (πλέγμα ειδών) εμφανίζονται τα σκευάσματα που σκανάρετε και θα τινμολογήσετε με την καταχώρηση της συγκεκριμένης απόδειξης. Το συγκεκριμένο πεδίο είναι και ο χώρος που μπορείτε να αναζητήσετε ένα είδος με το όνομά του.
 12. Disc (%) και Disc (Val) στο πλέγμα ειδών: Από τα συγκεκριμένα πεδία μπορείτε να ορίσετε διαφορετική ποσοστιαία ή αξιακή έκπτωση για κάθε ένα είδος της απόδειξής σας.
 13. Εμφάνιση SPC: Εμφάνιση του εγκεκριμένου SPC από τον ΕΟΦ της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας του φαρμάκου
 14. Εμφάνιση ATC: Εμφάνιση της κατηγοριοποίησης του σκευάσματος κατά ATC.
 15. Ποσότητες φαρμακαποθηκών: Με τη συγκεκριμένη επιλογή μπορείτε να δείτε τις ποσότητες και τη διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου είδους στις διασυνδεδεμένες φαρμακαποθήκες.
 16. Εκτύπωση οδηγιών λήψης και Εκτύπωση προειδοποιήσεων: Από αυτές τις επιλογές μπορείτε να ορίσετε εάν θα εκτυπωθούν οι οδηγίες λήψης και οι προειδοποιήσεις των σκευασμάτων.
 17. Εισαγωγή χρήσης Nebuliser και Επιστροφή συσκευών Nebuliser: Μέσω των συγκεκριμένων επιλογών μπορείτε να καταχωρήσετε μία ενοικίαση νεφελοποιητή ή να κοστολογήσετε και να κλείσετε μία ήδη καταχωρημένη.
 18. Αξία εκπτ. 1 και Εκπτωση (%): Από τα συγκεκριμένα πεδία μπορείτε να ορίσετε συνολική ποσοστιαία ή αξιακή έκπτωση για όλο το παραστατικό.
 19. Μετρητά: Στο συγκεκριμένο πεδίο μπορείτε να εισάγετε τα Μετρητά που σας δίνει ο πελάτης, εάν πληρώνει cash, και το PharmacyOne θα σας εμφανίσει τα ρέστα που θα πρέπει να επιστρέψετε.
 20. Πληρωτέο: Στο συγκεκριμένο πεδίο εμφανίζεται το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσει ο πελάτης.

 

Μπορούμε να κάνουμε έκπτωση συνολικά στο παραστατικό είτε αξιακά, είτε ποσοστιαία (11α και 11β).

Προσοχή! Σημαντικό είναι να επιλέξετε τρόπο πληρωμής, αν είναι διαφορετικός από τοις μετρητοίς 

 

Για να καταχωρήσετε την κίνηση, πατήστε Καταχώριση. Αυτόματα εκτυπώνεται η απόδειξη λιανικής πώλησης.

Powered by BetterDocs

TOP