1.β Εισαγωγή ελεύθερης συνταγής

Για να καταχωρήσετε μία Ελεύθερη συνταγή, μία χειρόγραφη ιατρική συνταγή δηλαδή, επιλέγετε Λιανική PharmacyOne από το μενού και μεταβαίνετε στην οθόνη νέας απόδειξης. Επιλέγετε την Εισαγωγή ελεύθερης συνταγής

Εμφανίζεται μία φόρμα (εικόνα 1) στην οποία μπορείτε να ξεκινήσετε να εισάγετε στοιχεία της συνταγής.

Εικόνα 1

  1. Μόνο καταχώρηση: Επιλέγετε αν επιθυμείτε να γίνει κανονικά καταχώρηση της συνταγής και έκδοση παραστατικού, ή να γίνει μόνο καταχώρηση, αν πχ έχει εκδοθεί παραστατικό προγενέστερα
  2. Έκτακτη συνταγή: Επιλέγετε το συγκεκριμένο πεδίο αν θέλετε να χορηγήσετε ένα σκεύασμα σε έναν πελάτη, ο οποίος θα φέρει τη συνταγή μεταγενέστερα. Η συγκεκριμένη κίνηση καταχωρείται στο σύστημα, αλλά η συνταγή δεν παίρνει αύξων αριθμό. Την μετατρέπετε σε κανονική συνταγή και παίρνει id, όταν ο πελάτης σας δώσει τη συνταγή του ιατρού.
  3. Αρ. επαναλ.: Σε περίπτωση που η συνταγή είναι διάρκειας πάνω του ενός μήνα, μπορείτε να ορίσετε αριθμό επαναλήψεων στο συγκεκριμένο πεδίο. Προεπιλεγμένη είναι η μία επανάληψη.
  4. Ιατρός: Επιλέγετε τον Ιατρό από τη σχετική λίστα ή εισάγετε έναν νέο ιατρό από την επιλογή Προσθήκης ιατρού.
  5. Ασφαλισμένος: Επιλέγετε τον Ασφαλισμένο από τη σχετική λίστα ή εισάγετε έναν νέο από την επιλογή Προσθήκης ασφαλισμένου. Αυτός είναι και ο ταχύτερος τρόπος να ανοίξετε έναν νέο πελάτη στο PharmacyOne.
  6. Σκανάρισμα αρ. συνταγής: Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές του φαρμακείου από κάποια ήδη καταχωρημένη Ελεύθερη συνταγή, μπορείτε να εισάγεται τον αριθμό της και το PharmacyOne θα σας εμφανίσει τις οφειλές
  7. Σκανάρισμα ειδών: Στο συγκεκριμένο πεδίο μπορείτε να σκανάρετε κάθε τύπο barcode που φέρει το σκεύασμα (EMVO QRcode, barcode είδους, barcode προμηθευτή) και να προστεθεί στη γραμμή ειδών
  8. Επιλογή είδους: Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να αναζητήσετε ένα είδος με το όνομά του.
  9. Ποσότητα εκτ. και Ποσότητα συντ.: Τα συγκεκριμένα πεδία χρησιμοποιούνται για να εισάγετε την ποσότητα εκτέλεσης ένός σκευάσματος, τον αριθμό των φαρμάκων που δίνετε δηλαδή από ένα είδος, καθώς και τη συνολική ποσότητα που έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός. Είναι και τα πεδία που θα σας εμφανίσουν τις εναπομείνασες ποσότητες, σε περιπτωση που υπάρχει κάποια συνταγή σε εκκρεμότητα.
  10. Καταχώρηση συνταγής: Με το συγκεκριμένο κουμπί μπορείτε να καταχωρήσετε την ελεύθερη συνταγή.

 

 

Powered by BetterDocs

TOP