3.1. Δημιουργία Παραγγελίας

Η εργασία της δημιουργίας ηλεκτρονικής παραγγελίας γίνεται από τη σχετική εργασία στο μενού.

Εικόνα 1

Εμφανίζεται μία φόρμα στην οποία έχουμε τις παρακάτω επιλογές:

 1. Ημερομηνία πωληθέντων από – έως: Επιλογή ημερομηνιακού διαστήματος για δημιουργία παραγγελίας
 2. Επωνυμία: Επιλογή προμηθευτή για όλη την παραγγελία
 3. Default προμηθευτής: Eμφάνιση και πρόταση μόνο των ειδών που ικανοποιούν τα κριτήρια που έχετε επιλέξει και έχουν το συγκεκριμένο Default προμηθευτή στην καρτέλα του είδους
 4. Παραγγελία βάση: Πωλήσεων, minimum ή maximum stock, αν έχουν οριστεί από την καρτέλα είδους, πρόβλεψης και παραγγελιών πελάτη.
 5. Μόνο είδη με απόθεμα κάτω από: Εμφανίζει είδη με απόθεμα λιγότερο από όσα αναγράφετε στο πεδίο
 6. Εξαίρεση παραγγελιών: Αν θέλετε να εξαιρεθούν από τη λίστα, όσα προϊόντα έχουν ήδη παραγγελθεί και αναμένεται να τα παραλάβετε.
 7. Τάση (%): Εάν επιθυμείτε οι προτεινόμενες ποσότητες των προϊόντων να είναι αυξημένες ή μειωμένες κατά κάποιο ποσοστό
 8. Αποστολή σε φαρμακαποθήκες: Μπορείτε αν θέλετε να μη στείλετε απευθείας τη συγκεκριμένη παραγγελία που θα δημιουργηθεί, αλλά να το κάνετε χειροκίνητα, μέσα από το κύκλωμα των Αγορών του Soft1.
 9. Ομάδα: Αν θέλετε να εμφανίσετε μόνο είδη κάποιας συγκεκριμένης ομάδας, πχ φάρμακα, παραφάρμακα, κτλ.
 10. Μάρκες: Μάρκες προϊόντων
 11. Κατασκευαστές: Κατασκευαστές προϊόντων
 12. Εκτέλεση: Δημιουργία πρότασης παραγγελίας
 13. Είδος: Από το συγκεκριμένο πεδίο μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον είδη στην παραγγελία.

Επιλέγοντας την Εκτέλεση, το σύστημα μας εμφανίζει τα σκευάσματα και τις προτεινόμενες ποσότητες που ικανοποιούν τα κριτήρια που θέσαμε.

Εάν επιλέξετε την εμφάνιση πρότασης παραγγελίας βάσει minimum ή maximum στοκ, το σύστημα εμφανίζει όλα τα προϊόταν που αυτή τη στιγμή το απόθεμα τους είναι είτε μικρότερο από το minimum ή το maximum στοκ αντίστοιχα, αρκεί να έχει πραγματοποιηθεί κάποια κίνηση στο συγκεκριμένο είδος, στο χρονικό διάστημα που έχετε επιλέξει.

 

Στο πεδίο Είδος μπορούμε να κάνουμε ελεύθερη Προσθήκη επιπλέον είδους στη λίστα μας.

 

Εμφανίζει τον κωδικό, το όνομα του προϊόντος, την ποσότητα που σας προτείνει το PharmacyOne να παραγγείλετε, το απόθεμα που έχετε αυτή τη στιγμή, τυχόν δεσμευμένα τεμάχια που υπάρχουν είτε από παραγγελία στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, είτε από δημιουργία παραγγελίας για κάποιο πελάτη, το διαθέσιμο στοκ, αγορές και πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο επιλεγμένο ημερολογιακό διάστημα, αναμενόμενο στοκ που περιμένετε να παραλάβετε από προηγούμενες παραγγελίες, προμηθευτή, την διαθέσιμη ποσότητα στη φαρμακαποθήκη όπου είναι διαθέσιμη, τυχόν εκπτώσεις φαρμακαποθήκης  και την ημερομηνία λήξης που επιστρέφουν οι φαρμακαποθήκες (Εικ. 2).

Εικόνα 2

 

Σε κάθε είδος μπορείτε να ορίσετε διαφορετικό προμηθευτή από τον προτεινόμενο, κάνονας κλικ στο συγκεκριμένο κελί και επιλέγοντας από τη λίστα (Εικ. 3). Αμέσως τροποποιούνται οι ποσότητες και οι πιθανές εκπτώσεις.

Εικόνα 3

 

Μπορείτε να τροποποιήσετε την ποσότητα που θα παραγγείλετε, απλά αλλάζοντας τον αριθμό που σας προτείνει το σύστημα, με τον αριθμό που επιθυμείτε.

 

Στη συνέχεια, με την επιλογή Δημιουργία παραστατικού δημιουργούνται τα αντίστοιχα αρχεία.  Τα αρχεία παραγγελίας ανεβαίνουν αυτόματα στα συστήματα των φαρμακαποθηκών που είναι διασυνδεδεμένες και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

 

Powered by BetterDocs

TOP