4.4 Ιατροί ΓΕΣΥ

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα συμβεβλημένο ιατρό με το ΓΕΣΥ ή να εμφανίσετε όλη τη λίστα, από το ευρετήριο που εμφανίζεται, αν επιλέξετε τη συγκεκριμένη εργασία (εικόνα 13).

Εικόνα 13

Εισάγοντας τα κριτήρια και επιλέγοντας Λίστα, εκτελείται το ευρετήριο και εμφανίζεται λίστα με όλους τους ιατρούς που ικανοποιούν τα κριτήρια που θέσατε (εικόνα 14).

Εικόνα 14

Με διπλό κλικ πάνω στην επιθυμητή εγγραφή, ανοίγει η καρτέλα του συγκεκριμένου ιατρού και βλέπουμε όλη τη διαθέσιμη πληροφορία (εικόνα 15).

Εικόνα 15

Εάν επιθυμείτε να εισάγετε μία νέα εγγραφή ιατρού στο σύστημα, επιλέγετε Νέα από το μενού και εισάγετε τα στοιχεία του στη φόρμα που εμφανίζεται (εικόνα 16).

Εικόνα 16

Για να αποθηκεύσετε τη νέα εγγραφή, επιλέγεται Καταχώριση.

 

Powered by BetterDocs

TOP