2.4 Λίστα Ελεύθερων

Μέσω της Λίστας Ελεύθερων έχετε εικόνα όλων των ελεύθερων συνταγών που έχετε καταχωρήσει στο σύστημα.

Επιλέγοντας τη σχετική εργασία από το μενού, οδηγείστε σε μία φόρμα αναζήτησης (εικόνα 1), μέσω της οποίας μπορείτε να αναζητήσετε ελεύθερη συνταγή μέσω Πελάτη, Ιατρό, και Ημερομηνία εκτέλεσης.

Η αναζήτηση γίνεται επιλέγοντας το κουμπί Λίστα από το μενού.

Εικόνα 1

 

Η αναζήτηση εμφανίζει μία λίστα με όλες τις καταχωρημένες Ελεύθερες Συνταγές (εικόνα 24).

Εικόνα 2

 

Με διπλό κλικ πάνω σε μία συνταγή, εισέρχεστε σε μία οθόνη όπου έχετε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της συνταγής.

Powered by BetterDocs

TOP