2.3 Λίστα Ανεκτέλεστων

Μέσω της Λίστας Ανεκτέλεστων μπορείτε να έχετε εικόνα όλων των φαρμάκων που δεν έχουν εκτελεστεί σε συνταγές του ΓΕΣΥ.

Επιλέγοντας τη σχετική εργασία από το μενού, οδηγείστε σε μία φόρμα αναζήτησης (Εικόνα 1), μέσω της οποίας μπορείτε να αναζητήσετε συνταγή με ανεκτέλεστα φάρμακα μέσω Πελάτη, Αριθμό συνταγής, Φαρμακευτικό είδος και Χρήστη που εκτέλεσε τη συνταγή.

Η αναζήτηση γίνεται επιλέγοντας το κουμπί Λίστα από το μενού.

Εικόνα 1

 

Η αναζήτηση εμφανίζει μία λίστα με όλα τα ανεκτέλεστα φάρμακα και τις συνταγές που τα περιέχουν (εικόνα 2). Στο αριστερό τμήμα της οθόνης είναι τα σκευάσματα που είναι ανεκτέλεστα και οι συνταγές είναι στο δεξί.

Εικόνα 2

 

Με διπλό κλικ πάνω σε μία συνταγή, εισέρχεστε σε μία οθόνη (εικόνα 3) όπου έχετε περισσότερα στοιχεία για τη συνταγή και το ανεκτέλεστο φάρμακο. Έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε κάποια Σημείωση, ή να Διαγράψετε τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα ανεκτέλεστου.

Εικόνα 3

Powered by BetterDocs

TOP