1.α Εισαγωγή συνταγής ΓΕΣΥ

Έχοντας εκτελέσει μία συνταγή στο Portal του ΓΕΣΥ, μπορείτε να την εισάγετε στο PharmacyOne. Το μόνο που χρειάζεστε είναι να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία εκτέλεσης στο portal και να έχετε αποθηκεύσει το αρχείο XML

Επιλέγετε Λιανική PharmacyOne από το μενού και μεταβαίνετε στην οθόνη νέας απόδειξης. Επιλέγοντας την επιλογή Εισαγωγή συνταγής ΓΕΣΥ,

Εάν υπάρχει αποθηκευμένο XML αρχείο στον υπολογιστή σας που δεν έχει περαστεί στο σύστημα, η συνταγή αποθηκεύεται αυτόματα και εμφανίζονται τα στοιχεία της (ασφαλισμένος, φάρμακα, συνεισφορά, τιμές) στη φόρμα λιανικής.

Μπορείτε να εισάγετε και άλλα είδη που επιθυμεί να αγοράσει ο πελάτης σε ελεύθερη λιανική πώληση και πατώντας Καταχώρηση, εκδίδετε μία απόδειξη λιανικής πώλησης.

Powered by BetterDocs

TOP