1.δ Χρέωση και αποχρέωση ενοικίασης Νεφελοποιητή

Επιλέγοντας την Εισαγωγή Nebuliser, μπορείτε να καταχωρήσετε στο PharmacyOne μία ενοικίαση Νεφελοποιητή (εικόνα 1). Εισάγετε όσα στοιχεία θεωρείτε απαραίτητα, επιλέγετε το ΟΚ και η ενοικίαση καταχωρείται.

Εικόνα 1

 

Αν θέλετε να κλείσετε μία καταχωρημένη ενοικίαση νεφελοποιητή και να χρεώσετε τον πελάτη, επιλέγετε Επιστροφές συσκευών Nebuliser από τη Λιανική PharmacyOne. Εμφανίζονται όλες οι ενεργές ενοικιάσεις (εικόνα 2), αναλυτικά, με τα στοιχεία τους. Επιλέγετε αυτή που επιθυμείτε να κλείσετε, από την Προσθήκη και εισέρχεται αυτόματα στη Λιανική, για να κάνετε τη χρέωση στον πελάτη.

 

Εικόνα 2

Powered by BetterDocs

TOP