1.γ Προκαταβολές/Παραγγελίες

Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη επιλογή από τη Λιανική PharmacyOne, αφού προηγουμένως έχετε επιλέξει πελάτη, σας εμφανίζεται μία λίστα με όλες τις Προκαταβολές ή/και τις Παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημά σας (εικόνα 1).

Κάνετε κλικ στην εγγραφή που σας ενδιαφέρει, επιλέγετε το ΟΚ και τα στοιχεία της εγγραφής εισέρχονται στην Απόδειξη Λιανικής πώλησής σας.

Εικόνα 1

Powered by BetterDocs

TOP