Έλεγχος Φαρμακευτικών Υπηρεσιών

Σε κάθε υποδομή που είναι εγκατεστημένο το PharmacyOne έχει δημιουργηθεί ένας χρήστης που έχει εργασίες σχετικές με τον έλεγχο φαρμακευτικών υπηρεσιών. Με τη χρήση του κατάλληλου username και password (εικ. 1), εισέρχεστε στο περιβάλλον του PharmacyOne από το οποίο μπορείτε να κάνετε έλεγχο στο συγκεκριμένο φαρμακείο.

Εικόνα 1

 

 1. Πεδίο για το username
 2. Πεδίο για το password
 3. Εταιρεία που συνδέεστε

 

Προσοχή! Κατά τη διαδικασία του login, είναι πολύ σημαντικό να έχετε επιλέξει τη σωστή εταιρεία, αλλιώς ο έλεγχος θα πραγματοποιείται για άλλο φαρμακείο.

 

Μόλις συνδεθείτε, το μενού σας εμφανίζει τις ενέργειες που χρειάζεται να κάνετε, για να πραγματοποιποιήσετε τον έλεγχο (εικ. 2).1

Εικόνα 2

 

 1. Όνομα της εταιρείας που έχετε συνδεθεί
 2. Όνομα του χρήστη με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι
 3. Μενού με τις εργασίες που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τον έλεγχο

 

Ενιαίο Συνταγολόγιο #

Επιλέγοντας το Ενιαίο Συνταγολόγιο εμφανίζεται μία φόρμα αναζήτησης (εικ. 3) μέσω της οποίας μπορείτε να αναζητήσετε εκτελεσμένες συνταγές ΓΕΣΥ ή/και χειρόγραφες ιατρού συνολικά, ή με κάποιο συγκεκριμένο σκεύασμα.

Εικόνα 3

 

 1. Ημερομηνία εισαγωγής της συνταγής στο PharmacyOne
 2. Ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής στο portal του ΓΕΣΥ ή στο PharmacyOne αν πρόκειται για χειρόγραφη συνταγή
 3. Πελάτης στον οποίο εκτελέστηκε η συνταγή
 4. Είδος που περιέχεται στη συνταγή
 5. Barcode είδους για αναζήτηση σκευάσματος μέσω barcode
 6. Συνταγή ΓΕΣΥ για να επιλέξετε εάν θέλετε να αναζητήσετε συνταγές ΓΕΣΥ, ή χειρόγραφες ιατρού (default εποιλογή είναι και οι δύο)
 7. Λίστα, επιλογή για να γίνει η αναζήτηση των συνταγών
 8. Αναζήτηση, επιλογή για να επιστρέψετε στη φόρμα αναζήτησης

Εισάγετε τα στοιχεία που θέλετε (πχ ημερομηνιακό διάστημα που θέλετε να ελέγξετε) και επιλέγετε τη Λίστα για να  εμφανίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Εμφανίζονται τα αποτελέσματα που ικανοποιούν τα κριτήρια της αναζήτησης σε μία λίστα (εικ. 4)

Εικόνα 4

Η λίστα που εμφανίζεται έχει την ακόλουθη πληροφορία:

 1. Αν είναι Συνταγή ΓΕΣΥ ή χειρόγραφη
 2. Ημερομηνία εισαγωγής στο σύστημα
 3. Χρήστης εισαγωγής
 4. Ημερομηνία εκτέλεσης συνταγής
 5. Αριθμός συνταγής (αριθμός ΓΕΣΥ ή χειρόγραφης)
 6. Αριθμός εκτέλεσης (αριθμός εκτέλεσης ΓΕΣΥ ή χειρόγραφης)
 7. Όνομα ασθενούς
 8. Όνομα ιατρού, εάν πρόκειται για συνταγή ΓΕΣΥ
 9. Τηλέφωνο ιατρού
 10. Όνομα ιατρού εάν  πρόκειται για χειρόγραφη συνταγή
 11. Τηλέφωνο
 12. Φαρμακευτικό σκεύασμα
 13. Εκτελεσμένη ποσότητα
 14. Συνολική ποσότητα σκευάσματος στη συγκεκριμένη συνταγή
 15. Τρέχουσα επανάληψη συνταγής, αν είναι επαναλαμβανόμενη
 16. Σύνολο επαναλήψεων συνταγής
 17. Απόδειξη Πελάτη
 18. EMVO codes της συνταγής

Όπως και κάθε άλλο report στο PharmacyOne, έτσι και το συγκεκριμένο ευρετήριο, μπορείτε να το εξάγετε σε μορφή Excel ή σε οποιοδήποτε άλλη υποστηριζόμενη μορφή, ή να το εκτυπώσετε απευθείας σε κάποιον διασυνδεδεμένο εκτυπωτή (εικ. 5)

Εικόνα 5

 

Επιπλέον, μπορείτε να δείτε περισσότερα στοιχεία για μία εκτέλεση, καθώς και για την Απόδειξη που κόπηκε, κάνοντας διπλό κλικ πάνω της (εικ. 6)

Εικόνα 6

 

Σε περίπτωση που θέλετε να έχετε πρόσβαση στην Απόδειξη που εκδόθηκε για τον πελάτη, μπορείτε να επιλέξετε τη σχετική επιλογή στην οθόνη που εμφανίζεται (εικ. 7)

Εικόνα 7

 

 

Εμφανίζεται όλη η πληροφορία της Απόδειξης που εκδόθηκε για τον πελάτη (εικ. 8)

Εικόνα 8

 

Για ακόμα καλύτερη εποπτεία, μπορείτε αν θέλετε να επανεκτυπώσετε την Απόδειξη από συνδεδεμένο εκτυπωτή ή να την εμφανίσετε στην οθόνη σας (εικ. 9).

Εικόνα 9

Οι δυνατότητες που έχετε είναι:

 1. Επιλογή εκτύπωσης ή εμφάνισης στην οθόνη
 2. Preview – εμφάνιση της απόδειξης στην οθόνη του υπολογιστή σας
 3. Επιλογή εκτυπωτη, για εκτύπωση της απόδειξης σε συνδεδεμένο εκτυπωτή

 

Έλεγχος ειδών #

Επιλέγοντας τον Έλεγχο ειδών εμφανίζεται μία φόρμα αναζήτησης (εικ. 7), μέσω της οποίας μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες για ένα ή περισσότερα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Εικόνα 7

 

Εικόνα 8

Για να εμφανίσει το PharmacyOne τα αποτελέσματα που σας ενδιαφέρουν, θα πρέπει να κάνετε την αναζήτηση χρησιμοποιώντας και τον ειδικό χαρακτήρα * (εικ. 8)

 

Πατώντας Λίστα σας επιστρέφουν όλα τα σκευάσματα που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης που θέσατε (εικ 9).

Εικόνα 9

 

Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο σκεύασμα που σας ενδιαφέρει, εισέρχεστε στην καρτέλα του (εικ. 10).

Εικόνα 10

 

Επιπλέον, εμφανίζεται και ένα νέο μενού, στο δεξί μέρος της οθόνης, με επιπλέον δυνατότητες:

 1. Εργασίες – Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Εργασίες, αναδύονται επιπλεον δυνατότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον έλεγχο
 2. Κινήσεις ειδών – Συνολική εικόνα των κινήσεων (εισαγωγή και εξαγωγή από το απόθεμα) του συγκεκριμένου είδους
 3. Ιστορικό αγορών – Λίστα των παραστατικών αγοράς του συγκεκριμένου είδους
 4. Ιστορικό πωλήσεων – Λίστα των παραστατικών πώλησης του συγκεκριμένου είδους

 

Κινήσεις είδους #

Οι Κινήσεις είδους (εικ. 11) δείχνουν μία συνολική εικόνα όλων των κινήσεων που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο είδος, ακόμα και αυτές της παραγγελίας στις φαρμακαποθήκες. Στη γραμμή της κάθε κίνησης, εκτός των άλλων δείχνουν και τις ποσότητες και τις αξίες του είδους που εισήχθηκαν και που εξάχθηκαν. Σε κάθε κίνηση έχετε τη δυνατότητα να δείτε περισσότερα στοιχεία κάνοντας διπλό κλικ πάνω στη γραμμή.

Εικόνα 11

 

Ιστορικό αγορών #

Στο Ιστορικό αγορών έχετε τη δυνατότητα να δείτε αναλυτικά όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με τις αγορές και την αύξηση του αποθέματος του είδους (εικ. 12).

Εικόνα 12

Πιο αναλυτικά έχετε τη δυνατότητα για:

 1. Προσφορές-παραγγελίες: Να μην εμφανίζονται οι Προσφορές και οι Παραγγελίες που δε μεταβάλλουν το απόθεμα (το default είναι να εμφανίζονται)
 2. Ημερ/κό διάστημα: Επιλογή ημερομηνιακού διαστήματος
 3. Ημερ/νία: Ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού
 4. Επωνυμία: Όνομα προμηθευτή
 5. Ποσ. (Τ): Τελική ποσότητα που τιμολογήθηκε
 6. Τιμή: Τιμή που τιμολογήθηκε
 7. Τύπος: Τύπος παραστατικού
 8. Παραστ: Αριθμός παραστατικού του προμηθευτή

 

Ιστορικό πωλήσεων #

Ομοίως, στο Ιστορικό πωλήσεων έχετε τη δυνατότητα να δείτε αναλυτικά όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με τις πωλήσεις και τη μείωση του αποθέματος του είδους (εικ. 13).

Εικόνα 12

Πιο αναλυτικά έχετε τη δυνατότητα για:

 1. Προσφορές-παραγγελίες: Να μην εμφανίζονται οι Προσφορές και οι Παραγγελίες που δε μεταβάλλουν το απόθεμα (το default είναι να εμφανίζονται)
 2. Ημερ/κό διάστημα: Επιλογή ημερομηνιακού διαστήματος
 3. Ημερ/νία: Ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού
 4. Επωνυμία: Όνομα πελάτη
 5. Ποσ. (Τ): Τελική ποσότητα που τιμολογήθηκε
 6. Τιμή: Τιμή που τιμολογήθηκε
 7. Τύπος: Τύπος παραστατικού

 

Βιβλίο αγορών #

Επιλέγοντας το βιβλίο αγορών εμφανίζεται μία φόρμα αναζήτησης παραστατικών αγορών με διάφορα κριτήρια (εικ. 13)

Εικόνα 13

 

Έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε παραστατικά με βάση την ημερομηνία, τον προμηθευτή και το σκεύασμα.

Για να αναζητήσετε πιο εύκολα ένα σκεύασμα στο PharmacyOne, μπορείτε να ανοίξετε το drop down menu και να αρχίσετε να πληκτρολογείτε το όνομα του είδους  στο πεδίο Περιγραφή, ή να σκανάρετε το είδος στο πεδίο Κωδικός Barcode (εικ. 14)

 

Εικόνα 14

Πατώντας Λίστα σας επιστρέφουν όλα τα παραστατικά αγορών που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης που θέσατε (εικ 15).

Εικόνα 15

 

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο, ενώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το κάθε παραστατικό, κάνοντας διπλό κλικ σε αυτό που σας ενδιαφέρει.

Βίντεο #

Powered by BetterDocs

TOP